Product Details

Nutrigenomic Seminar - Prague, 11-12 May, 2019

Category


Sample type

Average processing time :
days
Available sizes

Fee includes 3 genetic panels (DNA Health, DNA Diet, DNA Sport) for one person worth 395 EUR.

Nastavení optimální výživy je pro snížení vzniku civilizacních chorob, pevné zdraví a dlouhovekost nezbytné. Strava a zdravý životní styl jsou klícovými faktory urcujícími stabilitu genomu, protože ovlivnují všechny relevantní dráhy: príjem karcinogenu z potravy, biotransformaci, opravu a syntézu DNA i bunecnou apoptózu. Soucasná výživová doporucení týkající se vitaminu a minerálu jsou založena predevším na prevenci onemocnení zpusobených jejich nedostatkem. Avšak jelikož jsou civilizacní choroby cástecne zpusobeny poškozením DNA, je logické, že bychom meli svou pozornost zamerit na stanovení optimálních dávek klícových minerálu a vitaminu predcházející nestabilite genomu. Jedinci s genetickými polymorfismy mají pozmenenou biologickou dostupnost urcitých mikroživin i vztah specifických klícových enzymu ke svým kofaktorum mikroživin, což v nesprávném prostredí muže vést ke vzniku onemocnení.
V tomto dvoudenním seminári se zameríme na oblasti nezbytné pro udržení zdraví a prevenci civilizacních chorob – oxidaci, zánet, inzulinovou rezistenci, metabolismus lipidu, kostní metabolismus, methylaci atd., a též na konkrétní stravovací doporucení pro úbytek váhy a nutrigenomiku sportovního výkonu.

Establishing the optimal nutrition necessary for good health, longevity and disease risk mitigation. Diet and healthy lifestyle is a key factor in determining genomic stability as it impacts on all relevant pathways: exposure to dietary carcinogens, biotransformation, DNA repair and synthesis, and apoptosis. Current recommended dietary allowances for vitamins and minerals are based largely on the prevention of diseases of deficiency. However, because diseases of lifestyle are partly caused by damage to DNA it stands to reason that we should focus our attention on defining optimal requirements of key minerals and vitamins for preventing genomic instability.

Individuals with genetic polymorphisms have altered the bioavailability of specific micro-nutrients and the affinity of specific key enzymes for their micro-nutrient co-factor which in “wrong” environment can lead to disease. 

In this two day seminar we will focus on well (and scientifically) established areas important for health maintenance and prevention of lifestyle disease states - methylation, oxidation, inflammation, insulin resistance, lipid metabolism, bone metabolism etc, as well as specific weight loss diet recommendations and sport performance nutrigenomics. 

Lecturer : Mgr. Sonia Talacko, PhD. and Katerina Boesenberg, ND

Other info

No Pdf

Videos

No Videos

Related products

No Related Products.
Fulfillment managed by:

Nordic Laboratories
Nygade 6, 3 sal
1164 Copenhagen K
Denmark

info@nordic-labs.com
+45 33 75 10 00
All payments are processed via ePAY.
ePay / Payment Solutions is PCI certified by VISA / Mastercard, and all communication is encrypted via a secure connection.

epay
© Nordic Group
Powered by Nascent Solutions ©